Français English


Paysage avec scène pastorale
Jacobus Sibrandi MANCADAN (1602 Minnertsga - Tjerkgaast 1680)
1602 Minnertsga - Tjerkgaast 1680
Landscape with pastoral scene

Oil on panel : 50 x 69 cm